Author: editor

Dân Biểu Janet Nguyễn Yêu Cầu Ủy Ban Quân Vụ và Cựu Quân Nhân Thượng Viện Tiểu Bang Cho Phép các Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà Được Hưởng Những Quyền Lợi An Táng Tại Nghĩa Trang Quốc Gia Hoa Kỳ

SACRAMENTO, CA – Ủy Ban Quân Sự và Cựu Quân Nhân của Thượng Viện Tiểu Bang gần đây đã yêu cầu để chung Nghị Quyết AJR 13 (Assembly Joint Resolution) của Dân Biểu Janet Nguyễn với Nghị Quyết AJR 10, để được thông qua vào tuần này. Nghị quyết AJR 13 cuả Dân Biểu Janet...

Hãy Ký Tên Vào Bản Kiến Nghị Để Ủng Hộ Luật Miễn Trừ Những Người Làm Nail Trong Đạo Luật AB 5 Do Dân Biểu Janet Nguyễn Tác Giả

Dân Biểu Janet Nguyễn đã đệ trình AB 231. Dự luật này sẽ miễn trừ vĩnh viễn những người làm nail ra khỏi đạo luật AB 5, một đạo luật ảnh hưởng không tốt cho nhiều việc làm. AB 5 là một đạo luật được Cơ Quan Lập Pháp thông qua vào năm 2019, xác...
Skip to content