Category: Bản Kiến Nghị

Phản đối Dự Luật AB 22

“Chúng ta phải phản đối Dự Luật Hạ Viện AB 22 (2017) !!” – Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn Dự Luật Hạ Viện AB 22, của Dân Biểu Rob Bonta cho phép Cộng Sản được làm việc trong cơ quan chính quyền Tiểu Bang California được Hạ Viện thông qua Ngày 8, Tháng 5, với

Bảo Vệ Quyền Tự Do Ngôn Luận

Vào Ngày 23, Tháng 2, Năm 2017, Thượng Viện tại Thủ Phủ Sacramento đã bịt miệng Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn bằng cách tắt mi-cro khi Bà vinh danh người tị nạn Việt Nam, thuyền nhân Việt Nam và các cựu chiến binh của Chiến tranh Việt Nam, những người đã chiến đấu hy sinh