Hội Đồng Thẩm Mỹ California chấp thuận yêu cầu của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn thành lập Nhóm Công Tác liên quan đến việc hành nghề của Ngành Kỷ Nghệ Móng Tay

(Sacramento, CA) Bằng Hành Nghề của chuyên viên ngành kỷ nghệ móng tay sẽ được nâng cao gía trị do những cố gắng của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn trong việc yêu cầu tiểu bang xem xét lại phần đòi hỏi trình độ kỹ thuật cần thiết để tăng thêm những dịch vụ khác trong bằng hành nghề. Việc xem xét này sẽ được một Nhóm Công Tác đặc biệt tiến hành. Nhóm này do Hội Đồng Thẩm Mỹ California (BBC) lập ra, do yêu cầu của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, sẽ đặc biệt cứu xét cho phép chuyên viên làm móng tay có thể làm dịch vụ se lông mép, lông mày, cùi chỏ cho tới ngón tay, hoặc từ đầu gối cho tới ngón chân, bằng cách sử dụng nhíp hoặc “waxing.” Nhóm công tác cũng sẽ xem xét số giờ huấn luyện thêm mà chuyên viên làm móng tay phải học để có thể làm dịch vụ này một cách an toàn mà không cần phải có Bằng Thẩm Mỹ, đòi hỏi phải học 1,600 giờ mới có thể được chấp nhận.

“Theo luật hiện hành, chuyên viên làm móng tay muốn làm dịch vụ ‘waxing’ phải có Bằng Thẩm Mỹ. Điều này có nghĩa là họ phải học thêm nhiều loại dịch vụ khác nhau như làm đẹp tóc, làm mặt, trong khi họ không có ý định làm những dịch vụ này,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn phát biểu. “Qua việc lập ra Nhóm Công Tác của BBC, chúng ta có thể tìm ra được cách nào thuận tiện cho chuyên viên làm móng tay có thêm dịch vụ chuyên nghiệp qua một sự huấn luyện, mà không phải trải qua những đòi hỏi khó khăn mà vẫn bảo đảm an toàn cho khách hàng.”

Trong sự cố gắng tìm xem các dịch vụ nào chuyên viên làm móng tay có thể cung cấp vào Ngày 24, Tháng Năm, 2017, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn và Thượng Nghị Sĩ Jerry Hill gởi một lá thư đến BBC, yêu cầu họ lập ra một Nhóm Công Tác để xem xét khả năng hành nghề của chuyên viên làm móng tay và nghiên cứu các tiêu chuẩn đúng mức về văn hóa và huấn luyện đối với một cá nhân hành nghề làm móng tay. Hội đồng chấp thuận lá thư của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn Ngày 17, Tháng Sáu, 2017, và sẽ báo cáo kết quả cho Quốc Hội vào Ngày 1, Tháng Mười Hai, 2017.

Trước khi Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn yêu cầu, vào năm 2013, Ủy Ban Doanh Nghiệp, Nghề Nghiệp, và Phát Triển Kinh Tế Thượng Viện đã đưa vấn đề các loại Bằng Hành Nghề và tìm hiểu xem có bao nhiêu Bằng Dịch Vụ Làm Đẹp mà BBC bắt buộc một chuyên viên thẩm mỹ và làm mặt, phải đi học và huấn luyện trong bao nhiêu giờ. Họ cũng thảo luận về việc một chuyên viên làm các dịch vụ đặc biệt có thể không cần phải đầu tư thời gian và phương tiện cần thiết để hoàn tất nhiều chương trình huấn luyện tại các trường học do BBC chấp thuận.

Vì những lý do này và việc lập ra Nhóm Công Tác của BBC, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã giới thiệu Dự Luật Thượng Viện SB 296, mở rộng định nghĩa về Bằng Hành Nghề của chuyên viên làm móng tay bao gồm việc được làm “waxing” một cách giới hạn, sau khi bằng hành nghề này hội đủ một số yêu cầu. Quốc Hội California sẽ xem xét SB 296 vào năm 2018.

“Mục đích của SB 296 là tăng thêm cơ hội thu nhập cho hàng ngàn chuyên viên làm móng tay để nuôi sống gia đình,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn phát biểu. “Nếu người thợ làm móng tay có thể cung cấp cho khách hàng thêm một số dịch vụ, như ‘waxing,’ họ có thể gia tăng thu nhập để giúp đỡ họ , gia đình và nền kinh tế nói chung.”

Đề nghị của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn là dựa theo luật của tiểu bang New York yêu cầu chuyên viên làm móng tay phải có thêm một bằng hành nghề sau khi hoàn tất 75 giờ học để có thể cung cấp dịch vụ “waxing.”