Bảo Vệ Quyền Tự Do Ngôn Luận

Vào Ngày 23, Tháng 2, Năm 2017, Thượng Viện tại Thủ Phủ Sacramento đã bịt miệng Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn bằng cách tắt mi-cro khi Bà vinh danh người tị nạn Việt Nam, thuyền nhân Việt Nam và các cựu chiến binh của Chiến tranh Việt Nam, những người đã chiến đấu hy sinh vì tự do và dân chủ. Ngoài ra, Bà cũng đã lên tiếng chống đối sự thân cộng của Thượng Nghị Sĩ Tom Hayden đã giúp Cộng Sản Bắc Việt trong chiến tranh Việt Nam. (Bấm vào đây để đọc bài diễn văn của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn)

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn không chỉ bị bịt miệng khi chiếc mi-cro của Bà đã bị tắt mà Bà đã bị áp buộc rời khỏi Thượng Viện với lý do không hợp lệ theo nội quy của Thượng Viện.

Sau những cố gắng đưa ra những sự thật về việc phản chiến và thân cộng của Ông Tom Hayden về cuộc chiến tranh Việt Nam, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã bị áp giải ra khỏi sàn Thượng Viện Tiểu Bang vào Thứ Năm, là một sự việc gây go với hậu qủa phẩn nộ từ cả hai đảng Cộng Hò avà Dân Chủ.

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã được định cư tại Hoa Kỳ với tư cách là một người tị nạn Việt Nam từ thơ ấu nhưng Bà vẫn muốn đưa ra “một quan điểm lịch sử thân cộng” về Ông Hayden và sự phản chiến của Ông đối với cuộc chiến Việt Nam có ảnh hưởng lớn lao đối với Bà và những người tị nạn khác.

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã bị áp giải ra khỏi sàn Thượng Viện Ngày 23, Tháng 2, 2017, khi Bà lên tiếng phản đối việc vinh danh cố Thượng Nghị Sĩ Tom Hayden, người Việt tị nạn từ khắp nơi đã tập trung biểu tình trước Thủ Phủ Sacramento Ngày 6, Tháng 3, 2017 để phản đối Thượng Viện và ủng hộ Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn.

Hãy cùng Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn ký vào bản kiến nghị phản đối và nhắn tin. Yêu cầu Thượng Viện Tiểu Bang California phải tôn trọng quyền tự do ngôn luận cho tất cả.

Ký Bản Kiến Nghị rất dễ dàng. Chỉ cần ghi tên, địa chỉ, và chi tiết liên lạc của qúy vị, sau đó bấm nút để gửi đơn của qúy vị đến tất cả các thành viên của Thượng Viện Tiểu Bang.

Ký Bản Kiến Nghị Phản Đối

"Tôi yêu cầu Chủ Tịch Thượng Viện thay mặt Đảng Đa Số Thượng Viện chính thức xin lỗi Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, các cựu chiến binh Việt Nam và cộng đồng Người Mỹ gốc Việt tại Phiên Họp Khoáng Đại Thượng Viện vì đã vi phạm Tu Hiến Pháp Đầu Tiên Tự Do Ngôn Luận khi đã bịt miệng bằng cách cúp mi-cro của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn và dùng áp lực buộc Bà rời khỏi sàn Thượng Viện trong khi Bà đang đọc bài diễn văn đại diện cư dân của địa hạt. Đây là việc làm không thể chấp nhận.”

 

Xin bấm vào để xem đoạn phim

 

Các tin tức bổ sung khác

Los Angeles Times: A state senator is removed from the chamber for her comments about Tom Hayden and Vietnam
Los Angeles Times: Vietnamese American leaders demand an apology for Sen. Janet Nguyen’s removal from the state Senate floor
The Sacramento Bee: California Assembly approves bill protecting communists from being fired by state
Orange County Register: Let California state Sen. Janet Nguyen be heard on Vietnam
Fox News: California GOP senator wants public apology after Vietnam speech ‘silenced’
Protect Our Voices: Senate Pro Tempore De Leon Chief of Staff’s Email Telling Janet No!