Hãy Ký Tên Vào Bản Kiến Nghị Để Ủng Hộ Luật Miễn Trừ Những Người Làm Nail Trong Đạo Luật AB 5 Do Dân Biểu Janet Nguyễn Tác Giả

Dân Biểu Janet Nguyễn đã đệ trình AB 231. Dự luật này sẽ miễn trừ vĩnh viễn những người làm nail ra khỏi đạo luật AB 5, một đạo luật ảnh hưởng không tốt cho nhiều việc làm. AB 5 là một đạo luật được Cơ Quan Lập Pháp thông qua vào năm 2019, xác định lại định nghĩa của một nhân viên.

AB 5 được ký thành luật vào năm 2019, đã phân loại lại phần lớn những ai làm việc độc lập (1099) là nhân viên, nghĩa là họ không thể làm việc cho chính mình. Có một số miễn trừ vĩnh viễn được đưa ra cho các ngành khác như thợ cắt tóc và tiệm làm tóc. Tuy nhiên, thợ làm nail chỉ được miễn trừ ngắn hạn cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2022. Sau đó, họ sẽ không được phép làm việc với tư cách là người làm việc độc lập. AB 231 tìm cách thay đổi điều đó để quyền miễn trừ này được vĩnh viễn.

80% thợ nail và chủ tiệm nail là người Mỹ gốc Việt trong toàn Tiểu Bang California. Đây là ngành có người Mỹ gốc Việt lớn nhất trong cộng đồng. Trong số các ngành nghề thẩm mỹ, ngành nail đã bị loại ra nhiều lần trong đại dịch COVID-19 và quá trình lập pháp California. Trong thời kỳ các doanh nghiệp phải đóng cửa vì COVID-19, các tiệm tóc đã được phép mở cửa hoạt động sớm hơn và các tiệm nail bị lâu hơn, mặc dù tất cả đều theo cùng những nguyên tắc về sức khỏe và an toàn giống nhau.

“Trước sự đối xử không công bằng này, chúng ta có thể thấy rằng những người tự nhận là đại diện và là tiếng nói của Little Saigon đã không quan tâm và không coi trọng lợi ích của cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Dự luật của tôi, AB 231, sẽ bảo đảm cho những người làm nail có thể tự do tiếp tục làm việc với tư cách độc lập như những ngành thẩm mỹ khác.”

Khi ký tên vào bản kiến nghị này, chứng tỏ rằng quý vị ủng hộ dự luật AB 231 và nhân viên làm nail trên toàn tiểu bang. Họ là những người xứng đáng được miễn trừ như những người khác trong lĩnh vực tương tự. Hãy ký ngay hôm nay để tiếng nói của quý vị được lắng nghe!

Vui lòng chỉ bấm vào “Ký Tên” một lần và chờ cho email của quý vị được xác thực.

Skip to content