Assemblywoman Janet Nguyen
Seventy-Second Assembly District
California State Legislature

 

Kính thưa qúy đồng hương:

Tôi sẽ chia sẻ thông điệp của qúy vị cùng các đồng viện của Tôi. Tiếng nói của qúy vị sẽ phải được lắng nghe tại Quốc Hội Thủ Phủ Sacramento.

Trân trọng

Skip to content