Category: Tin Tức

ĐẠI NHẠC HỘI BẦU CỬ 2018

Thượng Nghị SĩJanet Nguyễn ĐẠI NHẠC HỘI BẦU CỬ 2018 Mừng Thành Công Đạo Luật SB895 Vào Cửa Tự Do – Có Thức Nhẹ Thứ Sáu, Ngày 19, Tháng10,2018 5:00 giờ chiều –9:00 tối VP Tái Tranh Cử Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn 12644 Westminster Avenue, Santa Ana, CA 92706 (Góc Westminster  và Roxey Dr)...

TIN CẬP NHẬT: Thống Đốc Brown Ký Ban Hành Đạo Luật SB 895 của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn

(Garden Grove, CA) Trong sự đánh dấu một thời điểm lịch sử đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại California, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn hân hoan thông báo, Thống Đốc Jerry Brown vừa ký ban hành Đạo Luật SB 895 thiết lập Chương Trình Giảng Dạy. Đạo luật này đòi hỏi Ủy...

Các Nhà Lập Pháp của Lưỡng Đảng Đoàn Kết Yêu Cầu Thống Đốc Brown Ký Ban Hành Đạo Luật SB 895

(Garden Grove, CA) Trong khi chỉ còn hơn hai tuần là đến ngày 30, Tháng Chín là hạn chót để Thống Đốc ký ban hành luật, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn và 12 đồng viện lập pháp đã cùng nhau ký thỉnh nguyện thư yêu cầu Thống Đốc Jerry Brown ký ban hành Dự Luật...

Dự Luật SB 895 của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn Được Lưỡng Viện Thông Qua và Chuyển Đến Thống Đốc Xem Duyệt

(Garden Grove, CA) Sau nhiều tháng tích cực vận động vượt qua được nhiều khó khăn trở ngại, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn hân hoan kính thông báo Dự Luật SB 895 vừa được Quốc Hội Tiểu Bang California chấp thuận thông qua và đã được chuyển đến Văn Phòng Thống Đốc Jerry Brown để...

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn Đòi Hỏi Giám Sát Viên Andrew Đỗ Phải Công Khai Xin Lỗi

(Garden Grove, CA) Trước sự bất bình về thái độ và hành vi của Giám Sát Quận Cam Andrew Đỗ, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đòi hỏi Giám Sát Viên Andrew Đỗ phải công khai xin lỗi Dược Sĩ Quân Y Anthony  Nguyễn Đình Thức là Phụ Tá Đặc Biệt của Văn Phòng Tiểu Bang...